Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.saptac.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

Web stranica www.saptac.hr u vlasništvu je trgovačkog društva FORTIS PLUS d.o.o.

Trgovačko društvo FORTIS PLUS d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.saptac.hr te Facebook i Instagram stranice Šaptač cipelama. Usluga se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, informacijskih usluga te financijskih transakcija.

FORTIS PLUS d.o.o. je u svakom trenutku ovlašten mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.saptac.hr. Kupci su dužni prilikom narudžbe proizvoda pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću narudžbu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj narudžbi nakon izmjene. FORTIS PLUS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.
 
Informacije o trgovačkom društvu:
FORTIS PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Borovci 17A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Email: podrska@saptac.hr
 
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj Zg/Tt-13/12228-2/
Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. - IBAN HR9423400091110587912
Iznos temeljnoga kapitala društva: 93,000 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
 
Član uprave društva: A. Marko
Matični broj: 080850380
OIB: 97760410212
 


Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i FORTIS PLUS d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine www.saptac.hr i on-line kupovinu.
 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u slučaju kupovine putem www.saptac.hr, te Facebook i Instagram stranice Šaptač cipelama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i FORTIS PLUS d.o.o. sklopljen je u trenutku kad FORTIS PLUS d.o.o. zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

FORTIS PLUS d.o.o. specijaliziran je za uslugu posredovanja u trgovini između Dobavljača i Kupca. FORTIS PLUS d.o.o. ne uvozi robu. Robu kojom FORTIS PLUS d.o.o. posreduje, Dobavljač izravno dostavlja Kupcu.
FORTIS PLUS d.o.o naplaćuje svoju uslugu posredovanja pri kupnji između Dobavljača i Kupca.

Opisi proizvoda i fotografije na stranici www.saptac.hr izvorno su preuzete informacije prodavača-dobavljača s inozemnih Internet trgovina te su u izvornom obliku (bez izmjena informacija) preneseni na www.saptac.hr.


Svi oglasi i informacije vezani uz predmet kupoprodaje dolaze od stranih prodavatelja, koji su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na web stranici www.saptac.hr. Isključena je svaka odgovornost FORTIS PLUS d.o.o. za sadržaj oglasa na web stranici www.saptac.hr.
 
Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.
 
Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.
 
Za postupanje koje nije u skladu s ovim odredbama FORTIS PLUS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

 

On-line kupovina


On-line kupovina je moguća uz prethodnu registraciju ili uz “Prijavu kao gost”. Kupac je pri registraciji ili “Prijavi kao gost” dužan dati točne i potpune osobne podatke, dok suprotno postupanje Kupca ovlašćuje FORTIS PLUS d.o.o. da Kupcu uskrati daljnje korištenje web stranice www.saptac.hr.
 
Prijavljeni korisnici web stranice www.saptac.hr dobivaju vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). FORTIS PLUS d.o.o. savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti FORTIS PLUS d.o.o.
 
FORTIS PLUS d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.
 
FORTIS PLUS d.o.o. će Kupcu najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u trajnom mediju, a putem elektroničke pošte. 

 
Cijena


Cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost i izražene su u eurima i kunama.
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Cijene sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, ukoliko nije drukčije istaknuto.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.
FORTIS PLUS d.o.o. može odrediti određene popuste, bonove i bodove na kupovinu putem stranice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje dok dotični ne odredi drugačije.
Akcijski proizvodi i bonovi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni samo specificiranim skupinama. Uvjeti akcijske prodaje bit će opisani na stranicama.
FORTIS PLUS d.o.o. će periodično i prema svojoj odluci stavljati određene artikle na akcijsku prodaju.
U slučaju takve situacije FORTIS PLUS d.o.o. pravovremeno će obavijestiti korisnike.
DA LI SU U CIJENU UKLJUČENE POŠTARINA, CARINA i PDV?


Poštarina je unaprijed uključena u cijenu za sve oglašene artikle, za sve zemlje. Iznosi 20% cijene pojedinog artikla.

 

Od 30. lipnja 2021. godine na snagu je stupilo usklađenje Zakona o PDV-u s EU. U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, a radi implementiranja pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, potrebno je Zakon o PDV-u uskladiti s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu te Direktivom Vijeća (EU) 2019/1995 od 21. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu.

Od 1. srpnja 2021. godine svi naši artikli imaju unaprijed uračunat PDV od 25% na našem web shopu te se na narudžbe napravljene na shopu od 1. srpnja više ne obračunava PDV od strane pošte pri prispjeću U HR.

Svim pošiljkama naručenima prije 30. lipnja 2021., a koje će u zemlju pristići nakon 1. srpnja biti će obračunat PDV od 25% + naknada za obradu pošiljke koju HR pošta naplaćuje za svoju uslugu obrade pošiljke. Te troškove snosi kupac jer prije 30. lipnja, odnosno prije stupanja zakona na snagu, nažalost nisu mogli biti unaprijed obračunati na našem web shopu.


Carina nije uključena u cijenu naših proizvoda te ju po potrebi obračunavaju carinski službenici kada proizvod stigne u zemlju, a na artikle iznad 150 eura vrijednosti.

Eventualne troškove carine snosi Kupac.

Izvan EU do 150€ vrijednosti robe se ne plaća carina u HR. Kod narudžbe iz ostalih zemalja molimo provjeriti carinski zakon pojedine zemlje.


Za više informacija o carini i iznimkama pročitajte “Izvadak iz carinskog zakona”.

Za više informacija o poštanskim uslugama i cijenama poštanskih usluga kliknite ovdje.


 

Plaćanje

 
FORTIS PLUS d.o.o. svojim Kupcima omogućava plaćanje općom uplatnicom i Internet bankarstvom na žiro račun poduzeća Fortis plus d.o.o..

 
Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem usluge Hrvatske pošte i Overseasa na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje poštanske usluge. Za proizvode za koje postoji mogućnost brze dostave, ta je informacija istaknuta na stranici s ponudom proizvoda.

Uobičajeni rok dostave artikla je 15-30 dana s mogučnošću prolongacije do 60 dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama. U takvim slučajevima FORTIS PLUS d.o.o pravovremeno obavještava klijenta.

Proizvod stiže izravno iz inozemstva od dobavljača te iz tog razloga nemamo utjecaja na moguću prolongaciju te povećani promet na poštama.

Isporuka se vrši u unaprijed ugovorenom roku. Više informacija o dostavi navedeno je u sklopu svake ponude, stavak DOSTAVA.

FORTIS PLUS d.o.o. nema utjecaja na dostavu poštanskih službi ili na eventualno zadržavanje pošiljke na carini (rok dostave ne uključuje eventualno zadržavanje na carini od strane HR pošte). Naručeni artikli stižu odvojeno ukoliko u narudžbi postoji više artikala.

Po izvršenju narudžbe na www.saptac.hr Kupac zaprima na mail, koji je osobno priložio, ponudu za plaćanje te samom uplatom dotične ponude za plaćanje potvrđuje da se slaže s istom, sukladno navodu na samoj ponudi. 


Nakon obavljene narudžbe Kupac dobiva automatsku potvrdu elektronskom poštom da je artikl naručen.

U slučaju povratka pošiljke (nepreuzimanja od strane klijenta), FORTIS PLUS d.o.o vrši povrat sredstava umanjen za troškove slanja (poštarine) prema HR. U slučaju ponovnog slanja pošiljke klijent je obvezan uplatiti novu poštarinu budući da istaknuta cijena uključuje samo jedno slanje prema HR. Troškovi slanja iznose 20% cijene artikla.

Otkazivanje narudžbe je moguće unutar 1h od uplate klijenta. Pošiljku koja je u tranzitu prema adresi klijenta nije moguće otkazati prije isteka definiranog roka dostave. 

Po primitku je neodgovarajući artikl moguće vratiti na naznačen način, a unutar zakonskog roka od 14 dana od primitka.


Svaka zloubotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane FORTIS PLUS d.o.o. te FORTIS PLUS d.o.o. nije odgovorno za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na Kupcu.


Jamstvo

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod.

Slike artikala na www.saptac.hr su ilustrativne prirode, te su izravno skinute sa stranica dobavljača. FORTIS PLUS d.o.o. kao posredničko poduzeće nije odgovaran za eventualne razlike između reklamiranog i zaprimljenog proizvoda. 


Međutim, koliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Kupac ima puno zakonsko pravo na to.


Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed, sukladno broju za praćenje.

Otkazivanje narudžbe je moguće unutar 1h od uplate klijenta. Pošiljku koja je u tranzitu prema adresi klijenta nije moguće otkazati prije isteka definiranog roka dostave. Po primitku je neodgovarajući artikl moguće vratiti na naznačen način, a u zakonskom roku od 14 dana.

Uplaćenu narudžbu moguće je otkazati unutar 1. sata od uplate te dobiti sredstava nazad na IBAN prema izboru.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji moraju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o posebnoj robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki zbog nemogućnosti isporuke zajedno zbog težine, striktnog tretmana pojedinih dijelova ili sličnog, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed i zadnji komad robe koja stiže odvojeno.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period te svaki artikl stiže odvojeno u unaprijed definiranom roku, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe koja mu ne odgovara.
 
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti FORTIS PLUS d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave.
 
Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje poduzeću FORTIS PLUS d.o.o. elektroničkim putem. FORTIS PLUS d.o.o. se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.
 
Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
 
Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, strane nisu dužne sklopiti ugovor. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 
U slučaju jednostranog raskida ugovora, FORTIS PLUS d.o.o. se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda, vratiti Kupcu sve što je platio na temelju ugovora, umanjeno za iznos troškova dostave.

U slučaju povratka pošiljke (ili nepreuzimanja od strane klijenta), FORTIS PLUS d.o.o vrši povrat sredstava umanjen za troškove slanja prema HR (20% vrijednosti artikla).

 
FORTIS PLUS d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat plaćenog istim sredstvom plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti zaprimiti povrat sredstava na vlastiti IBAN, Fortis plus d.o.o. će u dogovoru s Kupcem povrat izvršiti na IBAN prema želji Kupca. Povrat u gotovini ili poštanskom uputnicom nije moguć.
 
U slučaju jednostranog raskida od strane Kupca, Kupac je dužan vratiti isporučeni proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana. Smatra se da je Kupac izvršio ovu svoju obvezu ako prije isteka ovog roka roba bude predana u posjed prodavatelju, a u roku od 14 dana od primitka robe. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.
 
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog rukovanja ili proizvodi koji su oštećeni zbog nošenja nije moguće zamijeniti. Proizvodi moraju biti vraćeni u original ambalaži sa svim pripadajućim etiketama.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

  • Proizvod originalno zapakiran: 0%
  • Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost: 0%
  • Proizvod nošen i mehanički oštećen tijekom nošenja nije moguće vratiti (vidljivo nošenje po potplatu cipela, vidljivo pranje artikla, vidljivo nošenje artikla, etikete uklonjene...)

 

Robu je moguće poslati na adresu u nastavku, najkasnije u roku od 14 dana od primitka artikla mora biti predana u posjed prodavatelju, a nakon što ste nam elektroničkim putem (putem maila) poslali Obrazac za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac za jednostrani raskid ugovora ovdje.

Fortis Plus d.o.o.

N/R Marija Marko

Željanska 14

44322 Lipovljani

 

Pošiljku je preporuka poslati u roku od 14 dana od primitka artikla dostavom HR pošte PAKET 24, preporučeno ili drugom službom/ načinom prema želji. 

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac. 

Trošak povrata robe varira o težini pošiljke i mjestu slanja te ga nije moguće izračunati unaprijed.

 

 

POSEBNI UVJETI POVRATA:

Neki od naših artikala, zbog higijene i svojih specifičnosti, moraju ispunjavati sljedeće uvjete da bi se mogli vratiti:

1. Odjeća za kupanje: mora biti vraćena s higijenskom naljepnicom u original pakiranju.

2. Donje rublje: nije moguće vratiti ili zamijeniti artikle donjeg rublja (grudnjaci, gaćice), osim topića.

3. Dodaci: moraju biti vraćeni u original pakiranju.


 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:
 

  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja FORTIS PLUS d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 
Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.
 
Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
 
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljeni dio, oštećenje u transportu..), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja- Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu trgovac postupa sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.


Autorska prava


Stranice polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranice i podložno je tužbi.


Zaštita osobnih podataka


FORTIS PLUS d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su isti nužni za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za on-line kupovinu.
 
FORTIS PLUS d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni za izvršenje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je FORTIS PLUS d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
 
FORTIS PLUS d.o.o. Kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih osobnih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi FORTIS PLUS d.o.o.
 
Svi djelatnici FORTIS PLUS d.o.o. poštuju načela zaštite osobnih podataka.

 

Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
 
Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
 
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.